Tanssista ammatti? Tutkinto taskuun seuraavissa oppilaitoksissa

Tanssin harrastaminen kehittyy monelle enemmäksi kuin pelkäksi harrastukseksi. Tanssissa, kuten muissakin taiteen ja kulttuurin lajeissa, lahjakkaan tanssi-intoilijan onkin mahdollista kehittää itseään aina ammattiin asti.

Suomessa tanssitaiteen tutkintoon tähtäävää opetusta tarjotaan niin ammatillisella toisen asteen tasolla kuin alemmissa ja ylemmissä korkea-asteen koulutuksissa. Pääosin tanssijaksi valmistutaan ammatillisesta koulutuksesta, kun taas tanssinopettajaksi ammattikorkeakoulujen tarjoamista ohjelmista. Yliopistotasoinen koulutustarjonta sen sijaan tuottaa taiteen kandidaatteja ja tarjoaa mahdollisuuden jopa lisensiaatin tai tohtorin titteliin johtaviin jatko-opintoihin.

Tanssijan ja tanssinopettajan koulutuksen voi Suomessa hankkia pääosin taidetanssin alalla. Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, Suomessa omaa koulutusta esimerkiksi katutansseille ei ole. Eri tanssikoulutusten aikana toki pääsee usein kokeilemaan laaja-alaisesti eri lajeja tanssin kentällä. Tanssijaksi haaveilevan kannattaa kuitenkin muistaa, että tanssin saralla töiden tekemiseksi ei välttämättä tarvita korkeaa koulutusta tai ylipäätään tutkintotodistusta.

Eri tanssialoilla ja -lajeilla on toki omat käytäntönsä, mutta tutkinnon puuttuminen on harvemmin esteenä usein freelancereina toimiville tanssijoille. Tanssikoulutukseen kannattaakin hakeutua nimenomaan rakkaudesta lajiin.

Korkeakoulututkinto Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta

Yliopistotasoisia korkeakoulututkintoja voi suorittaa Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksella Helsingissä. Lähes 30 vuotta sitten korkeinta tanssialan koulutusta kotimaassa antamaan perustetun Teatterikorkeakoulun ohjelma tähtää ensisijaisesti taitelijakoulutukseen. Nykytanssiin keskittyvä tanssitaiteen kandidaatiksi johtava ohjelma kestää kolme vuotta, jonka jälkeen mahdollisuus on hakeutua aina tohtorikoulutukseen asti. Teatterikorkeakoulun ohjelmaan ei haeta yhteishaun kautta, vaan koulutukseen täytetään koulutuskohtainen hakukaavake sekä osallistutaan valintakokeeseen. Tutkinnon aikana opetellaan niin tanssitekniikkaa, somaattisia menetelmiä, musiikkiteoriaa, tanssihistoriaa kuin teatterityön ymmärrystäkin. Tavoitteena on kehittyä tanssitaiteen ammattilaiseksi sekä tiedollisesti että taidollisesti.

Ylempään korkeakoulututkintoon voi hakeutua myös Helsingin taideyliopiston teatterikorkeakoulun Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselle tanssinopettajan maisteritutkintoon, johon hakeudutaan yhteishaun kautta. Tässä 120 opintopisteen kaksivuotisessa tanssialan koulutuksessa hiotaan niin oman taiteenalan tuntemusta kuin opettajalta tarvittavan pedagogiikan hallintaa. Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija on pätevä opettamaan, kehittämään ja uudistamaan omaa erikoistumisainettaan sen kaikilla koulutusasteilla. Taideyliopiston tarjoamat tanssitaiteen pedagogiikan opinnot tähtäävät opiskelijan henkilökohtaisen taiteellisen ja pedagogisen vision kehittämiseen sekä taidekasvatuksen ymmärtämiseen monialaisena, niin yhteiskunnallisena kuin esteettisenäkin ilmiönä.

Tanssinopettajan ammattikorkeakoulututkinto Oulussa, Turussa tai Kuopiossa

Ammattikorkeakouluissa tarjolla on tutkinto tanssinopettajan ammattinimikkeellä. Tanssinopettajan pedagogista ja taiteellista koulutusta tarjoaa esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulu, jonka nelivuotinen esittävän taiteen koulutus antaa valmiudet taiteen perusopetuksen laajan perusasteen opettamiseen eri tanssityyleissä ja tanssin ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa. Oulun ammattikorkeakoulun tanssikoulutuksen vuorovaikutuksellisessa oppimisympäristössä kehitetään niin kehonhallintaa, tanssillista kommunikointikykyä kuin musikaalisuuttakin. Koulutuksessa valitaan myös opittua syventävät sivuopinnot, joissa erikoistumisalueekseen voi valita joko kansantanssin, baletin, showtanssin tai paritanssin oman taustansa tai kiinnostuksenkohteensa mukaan.

Oulun ammattikorkeakoulun lisäksi tanssinopettajaksi voi valmistua Turun ammattikorkeakoulussa ja Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulussa. Näidenkin koulutusten kesto on neljä vuotta, ja molempiin haetaan yhteishaun kautta. Turun koulutus valmistaa tanssialan asiantuntijatehtäviin laaja-alaisesti ja opettajan tehtäviin tanssitaiteen perusopetuksessa ja toisella asteella. Koulutuksen tavoite on tuottaa erityisen tanssitekniikan opettajien sijaan tanssin kasvatustyötä edistäviä taidekasvattajia. Savonia-ammattikorkeakoulussa suuntautumisvaihtoehdoksi voi valita joko klassiseen baletin tai nyky- tai jazztanssin, ja koulutus takaa opiskelijalle erinomaiset pedagogiset taidot, tekniset ja ilmaisulliset tanssitaidot sekä kattavan pohjan tanssilliseen työelämään.

Tanssijaksi ammatillisella koulutuksella

Tanssijan ammatillisen nimikkeen voi hankkia neljässä suomalaisessa oppilaitoksessa kolmivuotisessa koulutuksessa. Tampereen konservatorio tarjoaa laaja-alaiset perusvalmiudet tanssin parissa työskentelyyn. Kaikki opiskelijat tutustuvat niin jazz- ja populaaritanssin kuin nykytanssin ja baletinkin tanssitekniikoihin. Tampereen konservatoriolla voi myös suorittaa ylioppilastutkinnon koulutuksen ohella. Rovaniemellä Lapin ammattiopistossa sen sijaan tanssijaksi kouluttautumisen voi aloittaa joka toinen vuosi, ja tanssin valmiuksia kehitetään kansantanssin lisäksi muiden lajien ja musiikkiteatterin parissa. Oppiminen toteutetaan niin oppilaitoksen lähiopetuksen kuin konkreettisen työympäristössä tapahtuvan koulutuksen parissa.

Tanssijaksi voi valmistua myös Pohjois-Karjalan ammattiopistosta, jossa koulutus painottuu etenkin nykytanssiin ja sitä soveltaviin tekniikoihin. Tässä kansainvälisyyttä tukevassa koulutuksessa keskitytään nykytanssin lisäksi esimerkiksi kehonhuoltoon, tanssiteoksen luomisprosessiin ja erilaisiin tanssiproduktioihin sekä pyritään kehittämään tutkimuksellisuutta ja itsenäisyyttä tanssin kentällä. Helsingissä tanssijan koulutusta tarjoava Keskuspuiston ammattiopisto taasen on ainoa ammatillista erityisopetusta tarjoava oppilaitos, jonka koulutusohjelmassa ensi sijassa ovat opiskelijoiden yksilölliset kehityskohteet. Vaikka koulutus keskittyykin nykytanssiin, voidaan opiskelijoille rakentaa henkilökohtainen oppimispolku, jossa huomioon otetaan niin tanssilajikohtainen kiinnostus ja -kokemus kuin työllistymismahdollisuudetkin.

Suomen kansallisbaletin oppilaitos

Suomen kansallisbaletin oppilaitoksessa voi valmistua tanssijaksi kolmivuotisessa valmistavassa koulutuksessa. Oppilaitoksessa on koulutettu ammattibalettitanssijoita aina vuodesta 1922, ja tarjottu koulutus sisältää niin baletin tanssitekniikkaa, työssäoppimista kun tanssiin kohdistuvia teoria-aineitakin.

Koulutukseen haetaan yhteishaun ja erillisen valintakokeen kautta, jossa mitataan hakijan klassiselle baletille luonteenomaisia taitoja. Suomen kansallisbaletin oppilaitoksessa on mahdollista suorittaa myös kaksoistutkinto lukion ohella, jolloin opiskelija suorittaa sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen koulutuksen. Kansallisbaletissa voi suorittaa myös tanssin ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona, josta lisäinfoa löytyy oppilaitoksen internet-sivustolta.

Tanssikoulujen tarjoamat tanssin perusopetuksen koulutukset

Tanssin laajan opetussuunnitelman mukaista opetusta tarjotaan myös tanssikoulujen intensiivi- ja erikoisryhmien kautta. Perusopinnoista ja syventävistä opinnoista koostuva erikoiskoulutus tanssikoulun kautta on pitkä taival, joka aloitetaan jo nuorella iällä. Koulutus kuitenkin huipentuu taiteen perusopintojen tanssin laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistukseen. Etuna erikoiskoulutusryhmien tarjoamassa koulutusmahdollisuudessa on opintojen iltapainotteisuus, jolloin päättötodistuksen voi saada harrastusmaisen mutta aktiivisen harjoittelun kautta muiden päiväopintojen ohella.

Kyseistä opetusta tarjoavat esimerkiksi: Etelä-Savon tanssiopisto, Jyväskylän tanssiopisto, Keski-uudenmaan tanssiopisto sekä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Tanssikoulu DCA ja Helsingin tanssiopisto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *